Tu jesteś: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu > PROJEKTY > QUESTY- ZWIEDZAJ U!WAŻNIE

QUESTY- ZWIEDZAJ U!WAŻNIE

Kwota dotacji: 12 457,00

Termin realizacji: 1.08-11.10.2020 r.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu  Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

Zasoby i działania:

Jolanta Koniecko – koordynator, dyrektor GOKiS w Wąsoszu,   

Marzena Jaworowska /partner/, prowadzącyzajęcia: Romuald Borawski, Elwira Rogińska,

Zbigniew Mroczkowski

Odbiorcy: dzieci, młodzież /10– 15 lat, dorośli, mieszkańcy gminy Wąsosz.

Liczba uczestników: 30 osób

Partnerzy: nauczyciele SP w Wąsoszu, Radziłowie, artyści, samorząd lokalny, parafia.

W ramach zadania powstały w Wąsoszu:

Dwa Questy: Z Rzędzianem przez Wąsosz / pieszy/ oraz Rowerem przez siedem mostów Wąsosza /rowerowy/.

Dostępne do zwiedzania w formie ulotki/ do pobrania na portalu

www.questy.com.pl/

https://questy.com.pl/quest/rowerem-przez-siedem-mostow-wasosza

oraz  bezpłatnej aplikacji mobilnej /tylko pieszy/ Questy – Wyprawy Odkrywców

https://questy.com.pl/quest/z-rzedzianem-przez-wasosz

Tablica informacyjno-promocyjna

 Malowidło na przystanku

 Dwa krótkie filmy, które są zagadką w Queście, dostępne przez kody QR na ulotce / Quest rowerowy/.

Powstałe Questy są efektem długofalowym, dostępne bez ograniczeń. To promocja naszej małej miejscowości.

Powstałe filmy są uatrakcyjnieniem Questu, a podany link do spektaklu

Rzędzian- powrót do przeszłości przypomnieniem i promocją poprzedniego

projektu /z 2018r./

Accessibility Toolbar