Tu jesteś: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu > Zespół GOKiS

Zespół GOKiS

Dyrektor

mgr Jolanta Koniecko

Jestem dyrektorem GOKiS w Wąsoszu od 3 kwietnia 2018 r., od 1 lutego 2017 r. pełniłam przez rok obowiązki dyrektora. Od 2008 r. byłam instruktorem kulturalno – oświatowym w GOKiS w Wąsoszu.

Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury. Zarządzam ośrodkiem, prowadzę gospodarkę finansową. Zajmuję się przygotowywaniem przedstawień oraz organizacją wszelkich uroczystości wg kalendarza imprez GOKiS. Prowadzę zajęcia plastyczne, organizuję wystawy, spotkania autorskie, imprezy masowe itp. Specyfika pracy w małych ośrodkach oraz brak zasobów kadrowych zmusza do wykonywania różnego rodzaju zajęć bez szczególnego ukierunkowania i specjalizacji. Praca w kulturze sprawia mi wiele radości.

Za największe osiągnięcia w dziedzinie kultury uznaję przygotowanie z dość dużym rozmachem Benefisu Jadwigi Solińskiej „Mój ślad na ziemi” / 2009r. /, koordynację i realizację projektów: Rzędzian – powrót do przeszłości / Pomost dla Niepodległej 2018, dzięki któremu powstał spektakl oraz film/, który wygrał w IX Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów w 2019r. i prezentowałam go w Kielcach promując tym samym nie tylko Wąsosz, ale i powiat,  Tradycja dawniej i dziś / dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021/.  Otwarci na kulturę w sieci /dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci, dzięki któremu GOKiS posiada stronę internetową/, Questy – zwiedzaj u! Ważnie / dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, dzięki któremu powstały w Wąsoszu dwie trasy przyrodniczo-historyczno-edukacyjne do zwiedzania w formie ulotek i ogólnopolskiej aplikacji/.

Z mojej inicjatywy powstał zespół Kolędniczy z szopką oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wąsoszu

MOIM MARZENIEM JEST MISJA NOWOCZESNEGO OŚRODKA KULTURY ODPOWIADAJĄCEGO NA WSPÓŁCZESNE OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW.

Accessibility Toolbar