Tu jesteś: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu > Historia

Historia

I HISTORIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WĄSOSZU.

W 1965 roku staraniem ówczesnego przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej Nikonowicza Mieczysława i sekretarza gminy Olszewskiego Tadeusza (Jana) z dotacji państwa i w czynie społecznym wybudowano nową remizę strażacką. W bocznej części budynku wydzielone zostało pomieszczenia na Klub Rolnika, który finansowany był przez GS „Samopomoc Chłopska” w Szczuczynie. W 1972 roku przewodniczącym klubu została Anna Zajkowska, do pracy z młodzieżą zatrudniono nauczycielkę z miejscowej szkoły podstawowej Panią Krystynę Galińską, która została pierwszym dyrektorem GOK.

Gminny Ośrodek Kultury w Wąsoszu został otwarty 27 lutego 1976r. zastępując działający dotychczas Klub Rolnika. W 1984 roku została przeprowadzona modernizacja budynku OSP z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. 1.04.2006r. GOK w Wąsoszu został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury. W dniu 27 listopada 2009 roku w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” dokonano uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych w Wąsoszu zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 30 marca 2011 roku następuje zmiana nazwy oraz statutu instytucji kultury „Gminny Ośrodek Kultury w Wąsoszu” na „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu”. W 2017 roku dokonano remontu Sali widowiskowej w GOKiS w skład, którego wchodziły m.in. położenie nowej sceny, podwieszenie sufitu, zamontowanie oświetlenia itd.  

II DYREKTORZY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WĄSOSZU:

Od 1973 – Krystyna Galińska 

Od 01.04.2006  –  Tadeusz Kuczyński 

Od 01.03.2007  – Zdzisław Chorosz   

Od 01.02.2017 –  pełniąca obowiązki dyrektora – Jolanta Koniecko 

Od 03.04.2018 –  Jolanta Koniecko

III CIEKAWE WYDARZENIA W HISTORII GOK

06.1972 – występ aktora teatru „Komedia” w Warszawie Leopolda Borkowskiego

1977 /1-15.07.77/ – obóz Naukowego Koła Fotogrametrów ART Olsztyn. Wykonana została mapa strefy

obserwacji archeologicznej oraz zdjęcia fotogrametryczne zabytkowych chat kurpiowskich. 

03.1981 – występ Grupy Estradowej z Katowic oraz „Dwóch Starszych Panów”

09.1982 – odbył się koncert Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej . W koncercie wystąpili również soliści operetki warszawskiej.

W latach 80-tych z inicjatywy pani Galińskiej powstał i funkcjonował Teatrzyk Lalkowy „Bajdurka” oraz zespół taneczny „Pląs”

 

21 luty 1988 – w Ośrodku Kultury w Wąsoszu odbyły się mistrzostwa województwa LZS w Szachach.

03.1988 – Przedstawienie Państwowego Teatru Lalek z Łomży, które odbyło się w Ośrodku Kultury w Wąsoszu.

10.1988 – I Gminny Przegląd Sztuki Ludowej. Na wystawie można było obejrzeć wszelakiego rodzaju koronki, hafty, plecionki, palmy, kwiatowe kompozycje obrzędowe, dwyany dwuosnowowe i zwykłe, a także rzeźby i malarstwo których autorami byli pani Jadwiga Solińska, Jan Laszczkowski, pani Zofia Grzymkowskia oraz Jerzy Dmochowski.

Accessibility Toolbar