Tu jesteś: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu > PROJEKTY > RZĘDZIAN-POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

RZĘDZIAN-POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Tytuł Projektu: RZĘDZIAN-POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Kwota dotacji: 5 000,00

Termin realizacji: 3.09-11.11.2018 r.

Dofinansowanie: Lokalne Projekty Kulturalne realizowany w ramach programu Pomost dla Niepodległej, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Zasoby i działania:

Jolanta Koniecko – koordynator, dyrektor GOKiS w Wąsoszu,   

Marzena Jaworowska  – warsztaty literacko-teatralne

Zbigniew Mroczkowski– warsztaty dziennikarsko-filmowe

Romuald Borawski – warsztaty artystyczne/ scenografia, kostiumy/

Wioletta Zyskowska– warsztaty muzyczne

Jolanta Koniecko – warsztaty plastyczne

Odbiorcy: dzieci, młodzież, dorośli, mieszkańcy gminy Wąsosz (10–100 lat)

Liczba uczestników: 120 osób

5 warsztatów po 20 godz. każdy, 3 wywiady, film, spektakl

Partnerzy: nauczyciele SP w Wąsoszu, Radziłowie, samorząd lokalny, parafia

Żródło: https://www.facebook.com/gokiswasosz/posts/2273217029632100/

Rzędzian to jeden z bohaterów Trylogii H. Sienkiewicza, ale Rzędzian,  to również starosta wąsoski sprzed 300 lat. Prawdopodobnie jego prochy znajdują się w krypcie wąsoskiego klasztoru pokarmelickiego. I chociaż jest to postać literacka, to legenda o Rzędziania mocno utrwaliła się w świadomości mieszkańców, skoro Rynek nazwano Placem Rzędziana, a  jedną z ulic oraz szkołę podstawową im. Henryka Sienkiewicza. Karczma Pokrzyk natomiast, prawdopodobnie istniała w Wąsoszu,  w której odbył się pojedynek Kmicica z Butrymem.

W ramach projektu odbywały się warsztaty teatralne, filmowe, artystyczne muzyczne i plastyczne, których wynikiem było przygotowanie SPEKTAKLU TEATRALNEGO / scena w karczmie Pokrzyk, fragm. z Potopu H. Sienkiewicza/ oraz FILM Śladami bohaterów sienkiewiczowskich.

Inspiracją do realizacji tego przedsięwzięcia było podniesienie świadomości mieszkańców na temat lokalnej historii w oparciu o literaturę. Chcieliśmy pokazać jak interesujące może być dziedzictwo kulturowe oraz że  historia nie musi być nudna szczególnie gdy połączymy ją ze sztuką.

Uczestnicy / dzieci i młodzież/ z wielkim zainteresowaniem poznawali historię Wąsosza na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza, książek: Wąsosz zarys dziejów na tle historii regionu Romualda Borawskiego, Sanktuaria Maryjne w Diecezji Łomżyńskiej ks. Witolda Jemielity, legend Pani Jadwigi Solińskiej. Wędrowali szlakiem Rzędziana i karczmy Pokrzyk, przeprowadzili wywiad: z wójtem, księdzem proboszczem, p. Jadwigą Solińską.

 Grupa teatralna dorosłych, aktorzy-amatorzy, mieszkańcy Wąsosza /dziesięć osób w wieku 35-55 lat/ przygotowała spektakl teatralny. Aktorzy wykazali się świetną grą aktorską oraz niezwykłymi umiejętnościami scenicznymi. Stworzyli niezapomniane kreacje Rzędziana, Kmicica, Butryma, Kiemliczów. To dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu w dniu finału wszyscy mogli poczuć się jak w prawdziwym teatrze. Dopełnieniem tego była scenografia oraz kostiumy przygotowane własnoręcznie.

Dzięki projektowi przybliżyliśmy   historię Wąsosza – naszej małej ojczyzny, w oparciu o literaturę dotyczącą naszego regionu „Potop” Henryka Sienkiewicza. Uczciliśmy stulecie odzyskania niepodległości Polski, wystawiając sztukę 11 listopada 2018 o godz. 15.00, która została utrwalona na taśmie filmowej  dla potomnych.  Przed występem uczestnicy spektaklu w strojach historycznych  przemaszerowali ulicą 11 Listopada oraz placem Rzędziana przy dźwiękach orkiestry OSP z Wąsosza, rozdając biało-czerwone kokardy narodowe i  zachęcając mieszkańców do obejrzenia  przedstawienia. Film zaprezentowany mieszkańcom , gdzie młodzież wędruję „śladami bohaterów sienkiewiczowskich” jest skarbnicą wiedzy o naszej miejscowości, ukazuje jej piękno i wartości – naszej małej ojczyzny.

To doskonała promocja Wąsosza i pokazania lokalnego patriotyzmu.

Accessibility Toolbar