Tu jesteś: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu > Dla niesłyszących

Dla niesłyszących

Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się.

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą kontaktować się z urzędem poprzez:

W kontakcie z urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z:

  1. Usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

Usługa ta jest realizowana po uprzednim powiadomieniu, które powinno  zostać przekazane do ośrodka co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Powiadomienie może zostać przesłane w jeden z następujących sposobów: pisemnie na adres: ul. Piaskowa 1, 19-222 Wąsosz, mailem na adres e-mail:  kontakt@gokiswasosz.pl

W powiadomieniu należy podać:

W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą one rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

  1. Pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabosłyszącą.
    Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w urzędzie.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.).

Accessibility Toolbar